יישום והטמעת מערכת "בנועם" לניהול תביעות בענף הביטוח, אשר הוטמעה בשיתוף איגוד חברות הביטוח וחברות הביטוח בישראל. במסגרת פרויקט זה, מוכנו כלל תהליכי ניהול התביעות בין חברות הביטוח בענף שיבוב הרכב. המערכת מנהלת את תיקי התביעה בכל שלביה מתחילתו של התהליך ועד סופו, מרגע איסוף המסמכים הרלוונטיים, הגשת התביעה ועד למתן ההחלטה בתביעה, לרבות קיומה של ערכאת ערעור וכן ממימוש ההחלטה באמצעות מסלקה מרכזית ממוחשבת. המערכת מהווה גם מוקד בקרה מרכזי הן ברמה התפעולית, הן ברמה המשפטית והן ברמה הכספית. באמצעות המערכת טופלו כ-55,000 תביעות ומאות תיקי ערעור, על-ידי כ-400 משתמשים הפזורים בכל רחבי הארץ.


קרא עוד

מערכת CIM מספקת מענה לשיפור הניהול, המעקב והבקרה אחר הטיפול בתיקים השונים המטופלים באגף הייעוץ המשפטי, במערך אשראים מיוחדים, יחידת הגביה במשכנתאות, פניות הציבור וחברת הליסינג. המערכת מיועדת לספק פלטפורמה מרכזית לתיקי הגביה/משפטיים. המערכת מהווה פלטפורמה מרכזית לניהול הליכי הגבייה וההליכים המשפטיים, לרבות אדמיניסטרציה, פיקוח ובקרה וכן אינטגרציה עם מערכות נוספות בבנק ומערכות ניהול התיקים של עוה"ד החיצוניים.


קרא עוד

הטמעת מערכת CIM SMCNהמספקת פתרון ממוכן לניהול תביעות בתחום הרשלנות הרפואית. המערכת מספקת פלטפורמה לניהול תהליכי התביעה, דרישות פיצויי ותלונות, מתן שירותים משפטיים, תשלומים, ניהול הוצאות, הערכות סיכון לרבות בקרות כיסוי, השתתפות עצמית, דיווחים למבטחים ועוד. המערכת נועדה לספק מענה מקצה לקצה לכלל התהליכים וההליכים המתנהלים במסגרת התיקים המשפטיים (תביעות, דרישות מימון חוזר, תביעות קטנות, שירותים משפטיים) לרבות בתיקים המסווגים כתיקי אירוע חריג, בקשת חומר ותלונות.


קרא עוד

הטמעת מערכת ניהול תהלכי גבייה/תביעה (CIM) לשיפור מתמיד של מערך האשראי ולמימוש מצוינות באשראי כיעד מרכזי, המערכת מיועדת לתת מענה לשיפור הניהול, המעקב והבקרה אחר אשראי בעייתי ולשמש את מרכז הגבייה המתקדמת המנהל את החובות הבעייתיים של הבנק. המערכת תהווה פלטפורמה מרכזית לניהול הליכי הגבייה וההליכים המשפטיים, לרבות אדמיניסטרציה, פיקוח ובקרה. המערכת תאפשר אינטגרציה עם מערכות הליבה בבנק ומערכות לניהול תיקים ע"י עו"ד חיצוניים.


קרא עוד

כל הזכויות שמורות לבנועם טכנולוגיות