חברת בנועם טכנולוגיות מפתחת ומשווקת תוכנות Enterprise Legal Management ) ELM ) לניהול ובקרה ממכונים ואינטראקטיביים של הליכים משפטים והליכי גבייה בד בבד עם פתרונות קצה-אל-קצה לייעול תהליכים אדמיניסטרטיביים ופעולות כספיות נלוות של חברות וארגונים. הפתרונות הייחודיים של החברה מאפשרים למחלקות משפטיות, מחלקות תביעות ומחלקות גבייה להוזיל עלויות ולהתייעל בתפעול ובניהול סיכונים. חבילת הפתרונות מאפשרת לחברות ולארגונים להדריך, לנהל, ולפקח על כלל הפעילויות המשפטיות והאדמיניסטרטיביות אשר מבוצעות הן בידי הארגון (צוות העובדים) והן על ידי ספקי שירותים חיצוניים (עורכי דין ויועצים במיקור חוץ), ועל ההיבטים המורכבים הכרוכים בהן, ביחוד בכל הקשור לניהול וניטור סוגים שונים של תביעות והליכי גבייה, כמו גם של מחלקות משפטיות ומחלקות תביעות.

בנוסף, הפתרונות האינטואיטיביים של Claims Information Management) CIM) גםמאפשרים לכל ארגון להיות בהלימה ליעדיו העסקיים, הרגולטוריים או החברתיים, בלחיצת כפתור (III Basel, SOX, כושר פרעון ודרישות רגולטוריות שונות). באמצעות השימוש בפתרונות CIM, יכולים משתמשים מורשים להתגבר על פערי ביזור של מידע משפטי-עסקי וממשל תאגידי פנים ארגוני, לבצע בקלות משימות מורכבות כגון דיווח, הגוזל בדרך כלל זמן רב, ולהפיק תובנות קריטיות ומידע בר-תביעה בנקישת אצבע.

בבסיס הפתרונות עומדת המערכת החדשנית והמוכחת של CIM אשר הופכת תהליכי עבודה (workstreams), הליכים משפטיים והליכי גבייה בהיקף נרחב יחד עם תעבורת מידע פנים-וחוץ-ארגונית לתהליכים מקוונים, דיגיטליים, חכמים, פרואקטיביים, נטולי נייר, שקופים, וידידותיים למשתמש, אשר קל לנהל ולנטר אותם באופן ממוכן. לחברה, המושתתת על שילוב סינרגטי ייחודי בין התמחות בענף המשפטי, בענף הפיננסי ובענף הטכנולוגי, ידע נרחב בתחום הודות לפעילות ארוכת שנים ורצופת סיפורי הצלחה בשטח, לצד יכולות מוכחות של התאמה אישית ואפקטיבית של המערכת לשווקים ורטיקליים שונים, ללוקליזציה, לדין המקומי, לתוכן הישים ולהתאמת התצורה לצרכי הארגון.

באמצעות פתרון מקיף ויעיל, המכיל סדרי דין, הליכים משפטיים, התראות, ופלטפורמה מרכזית לגישה לנתונים, מערכות CIM מאפשרות לחברות ולארגונים ציבוריים לשלוט בהוצאות ובמשאבים המשפטיים, לנהל את עומס התיקים, לייעל את מהלך העבודה ואורך מחזורי החיים של התביעות, לשפר את שיעורי הגבייה, ולהגביר את שביעות רצונם של העובדים והלקוחות.

המערכת, אשר מיטיבה את יעילות ניצול המשאבים, תוכננה ליצור תורי עבודה בין משימות משפטיות, אדמיניסטרטיביות ותפעוליות הקשורות לתיק, ומספקת לחצני פעולה מהירה ותפריטים אינטואיטיביים למשתמשים הפנים-ארגוניים הרלבנטיים (דרגי הניהול והתפעול בהנהלה הראשית/ האיזורית/ המקומית ובמחלקות/ במוקדי / בלשכות המשפטיות/ הגבייה/ הכספים ויועצים חיצוניים (עורכי דין, יועצים, חוקרים וספקי שירותים חיצוניים אחרים). המערכת מייעלת תורי עבודה באמצעות הקצאת מסגרות זמן למשימות, איתור צווארי בקבוק אפשריים, וטיפול אפקטיבי בהם.

באמצעות המערכת, מנהלים מורשים נהנים מתובנות בנוגע לתהליכי התביעה על ידי בחינה כמותית וסטטיסטית מקוונת של כל התיקים והנתונים, לצד בקרה פיננסית מקוונת לצורך הקצאת שכרי טרחה, אגרות בימ"ש, ותשלומים לספקים, כמו גם דיווחם למערכת התשלומים של הארגון.

בכל עת, בין אם מחלקות משפטיות פנים ארגוניות מעורבות בתיק ובין אם מדובר במשרדי עריכת דין חיצוניים, משתמשים מורשים תמיד מעודכנים בהתקדמות כל תיק, וזוכים בתמונה ברורה וחדה של תורי העבודה ותפוקת העבודה של עורכי הדין המשויכים לכל תיק.

כל הזכויות שמורות לבנועם טכנולוגיות